Plenair debat

Plenaire vergadering 12 januari 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
12 januari 2021
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:00
Plenair debat 

Afscheid van de heer Rog (CDA)

15:10
Plenair debat 

Beëdiging van de heer G.P. van den Anker (CDA)

15:15
Plenair debat 

Regeling van Werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112) (voortzetting)