Plenair debat

Plenaire vergadering 11 december 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 december 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)

10:35
Plenair debat 

VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)

10:55
Plenair debat 

VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

11:15
Plenair debat 

VAO Techniekpact (AO d.d. 08/10)

11:35
Plenair debat 

Wet taal en toegankelijkheid (35282)

14:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

14:25
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

20:00
20:20
Plenair debat 

VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)

20:40
Plenair debat 

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11)

21:00
Plenair debat 

VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

21:20
Plenair debat 

VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11)

21:40
Plenair debat 

VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

22:00
Plenair debat 

VAO Transportraad (AO d.d. 21/11)

22:20
Plenair debat 

VAO Maritiem (AO d.d. 03/12)

22:40
Plenair debat 

VAO Spoor (AO d.d. 25/09)