Plenair debat

Plenaire vergadering 11 december 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 december 2018
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:20
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

VSO Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist (32620-217)

16:00
Plenair debat 

VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

17:10
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (1e termijn Kamer)

20:00
Plenair debat 

VAO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen (AO d.d. 08/11)

20:15
Plenair debat 

VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 29/11)

20:45
Plenair debat 

VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/11)

21:15
Plenair debat 

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (34857)