Plenair debat

Plenaire vergadering 11 december 2014

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 december 2014
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Natuurbeleid (AO d.d. 02/10)

12:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

12:35
Plenair debat 

VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas (33952, nr. 13)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de Herzieningswet toegelaten instellingen)

13:45
Plenair debat 

Rapport van de Tijdelijke commissie ICT (debat met de commissie) (Voortzetting)

18:00
Plenair debat 

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33981) plenaire afronding (WGO op 10/12)