Plenaire vergadering

11 december 2013

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (33258) (Tweede Termijn)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:05
Plenair debat 

VAO Leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord (AO d.d. 27/11)

14:25
Plenair debat 

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 04/12)

14:50
Plenair debat 

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode en het efficiënter maken van het stelsel van studiefinanciering (Wet sociaal leenstelsel masterfase) (33680)