Plenair debat

Plenaire vergadering 11 oktober 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 oktober 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstukken: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, 35035, nrs. 1 en 2

10:16
Plenair debat 

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934) (re- en dupliek)

11:15
Plenair debat 

Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten

13:40
Plenair debat 

Beëdiging van mevrouw C. Teunissen (PvdD)

13:50
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

17:05
Plenair debat 

VAO Raad Algemene Zaken 16 oktober 2018 (AO d.d. 11/10)

17:35
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken)

17:40
Plenair debat 

Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg