Plenair debat

Plenaire vergadering 11 juni 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 juni 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) (35402)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen (Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (35436)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (35474)

10:16
Plenair debat 

Debat over de 2e en 3e incidentele suppletoire begroting (35442 en 35452) en over de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein

14:00
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO RBZ-Raad)

14:05
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:06
Plenair debat 

VAO Tolken en vertalers (AO d.d. 19/02)

15:00
Plenair debat 

Debat over de Urgendazaak