Plenair debat

Plenaire vergadering 11 juni 2015

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 juni 2015
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (34138)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het Verdrag inzake sociale zekerheid (33809)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (34 106) (Eerste termijn Kamer)

12:45
Plenair debat 

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

13:00
Plenair debat 

JBZ-raad (I&A deel) (plenaire afronding) (AO d.d. 11/06)

15:00
Plenair debat 

VAO JBZ-raad van 15 en 16 juni 2015 (AO d.d. 10/06)

16:00
Plenair debat 

Stemmingen (over het wetsvoorstel tot goedkeuring van de overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (34155) en over moties ingediend bij het VSO Milieuraad d.d. 15 juni 2015, het debat over de JBZ-raad (I&A deel) en het VAO VAO JBZ-Raad)

16:10
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

Debat over de problematiek rond serviceflats

19:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden

20:45
Plenair debat 

Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda