Plenair debat

Plenaire vergadering 11 juni 2014

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 juni 2014
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509) Eerste Termijn Kamer

13:30
Plenair debat 

Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

13:40
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

13:55
Plenair debat 

Aansluitend aan de Regeling van werkzaamheden: STEMMINGEN (over moties ingediend op 27 mei jl. bij het VAO Biotechnologie en kwekersrecht en moties ingediend bij het VAO Milieuraad)

14:15
Plenair debat 

VAO Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering (AO d.d. 04/06)

14:50
Plenair debat 

VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren (AO d.d. 05/06)

15:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509) (Voortzetting)

18:30
Plenair debat 

Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123) (33615)