Plenaire vergadering

11 mei 2020

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Wet homologatie onderhands akkoord (35249)

12:00
Plenair debat 

Verzoek van het lid Wilders (PVV) om in de week van 11 mei een plenair debat te houden over het bericht dat verpleeghuizen wegens RIVM- richtlijnen zijn geweigerd bij het testen