Plenair debat

Plenaire vergadering 11 april 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 april 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Acute zorg/ambulance zorg (AO d.d. 03/04)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (35035, nrs. 4-6)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (Pb EU 2008, L 97/72) en enkele andere verordeningen op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008) (34501)

11:00
Plenair debat 

Wet medische hulpmiddelen (35043)

13:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

18:15
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 14/03)

18:40
Plenair debat 

Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland