Plenair debat

Plenaire vergadering 11 april 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 april 2017
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Herdenking van de aanslag in Stockholm

15:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (34 516) (1e termijn)

19:15
Plenair debat 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning (34 571)

20:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34 483)