Plenaire vergadering

Week 11

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de Europese Top van 21 en 22 maart 2019

 
Plenair debat (geannuleerd)

VSO Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine (29383-315)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat de commandant der strijdkrachten pleit voor herinvoering van de dienstplicht

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de problemen bij de IND

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het stopzetten van Nederlands onderzoek naar glyfosaat door het bedrijf Monsanto

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over grootschalige fraude met pgb’s