Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer) (34 341)

 2. Plenair debat | 10:15

  VAO Medicijntekorten in het algemeen en tekort aan Thyrax in het bijzonder (AO d.d. 26/01)

 3. Plenair debat | 10:35

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33 506) (Eerste Termijn Kamer)

 4. Plenair debat | 14:05

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 5. Plenair debat | 14:15

  VAO Landbouw en Visserijraad (AO d.d. 11/02)

 6. Plenair debat | 14:45

  Stemmingen (over moties ingediend tijdens het VAO Landbouw- en visserijraad)

 7. Plenair debat | 15:45

  Debat over de instroom van asielzoekers