Plenaire vergadering

10 december 2019

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

Debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

20:30
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063) (Voortzetting)

21:45
Plenair debat 

Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35268)