Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Goedkeuring van het Verdrag inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (34 241)

 2. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet (34 266)

 3. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (34 212)

 4. Plenair debat | 10:15

  VAO Huisvesting doelgroepen (AO d.d. 02/12)

 5. Plenair debat | 10:35

  Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (34 156) Eerste Termijn Kamer

 6. Plenair debat | 12:30

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 7. Plenair debat | 12:35

  VAO Stedelijke vernieuwing (AO d.d. 3/12)

 8. Plenair debat | 13:15

  Debat over de renovatie van het Binnenhof

 9. Plenair debat | 19:30

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Antwoord 1e termijn