Plenaire vergadering

10 december 2015

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het Verdrag inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (34 241)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet (34 266)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (34 212)

10:15
Plenair debat 

VAO Huisvesting doelgroepen (AO d.d. 02/12)

10:35
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (34 156) Eerste Termijn Kamer

12:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

12:35
Plenair debat 

VAO Stedelijke vernieuwing (AO d.d. 3/12)

13:15
Plenair debat 

Debat over de renovatie van het Binnenhof

19:30
Plenair debat 

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Antwoord 1e termijn