Plenaire vergadering

10 december 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Rapport van de Tijdelijke commissie ICT (debat met de commissie) (Eerste Termijn Kamer)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (34010)

19:00
Plenair debat 

Initiatief Gesthuizen/Van Oosten; Wijziging Boek 6 BW i.v.m. acquisitiefraude (33712) (Eerste Termijn Kamer)