Plenair debat

Plenaire vergadering 10 oktober 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
10 oktober 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: (Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australiƫ, anderzijds (Trb. 2018, 30)) (35 243)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)) (35244)

10:16
Plenair debat 

VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 08/10)

10:45
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 08/10)

11:15
Plenair debat 

VSO ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (35 074, nr. 69)

11:30
Plenair debat 

VAO Leraren (AO d.d. 09/10)

12:00
Plenair debat 

Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (voortzetting)

14:50
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Afscheid van het lid Arno Rutte (VVD)

14:55
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door Intermediairs, het VAO Raad Algemene Zaken, het VAO Raad Buitenlandse Zaken)

15:05
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35300-XIV) (voortzetting)