Plenair debat

Plenaire vergadering 10 september 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
10 september 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35351-1) + Voorstel voor een regeling toezicht en handhaving gedragscode leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35351-5)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:50
Plenair debat 

Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (35322) (1e termijn Kamer)

16:00
Plenair debat 

VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs) (AO d.d. 03/09)

19:00
Plenair debat 

VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid (29398-809)

22:15
Plenair debat 

VAO Brand vluchtelingenkamp Lesbos (AO d.d. 10/9)

23:00
Plenair debat 

Aansluitend aan het VAO Brand vluchtelingenkamp Lesbos: Stemmingen (over de motie-Van Ojik c.s. 21501-20, nr. 1582, de motie-Nijboer c.s. 21501-20, nr. 1586 en eventueel over moties ingediend bij het VAO Brand vluchtelingenkamp Lesbos)