Plenair debat

Plenaire vergadering 10 september 2015

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
10 september 2015
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244) (34141) + Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol (34142)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet basisregistratie ondergrond (33839)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao) (33955)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordeningen inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten (34084)

10:15
Plenair debat 

Debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

VSO Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 14-15 september 2015

17:15
Plenair debat 

Debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie

17:30
Plenair debat 

Aansluitend:Stemmingen (over moties ingediend bij het Debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa en bij het VSO Informele Landbouw- en Visserijraad)