Plenair debat

Plenaire vergadering 10 juni 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
10 juni 2021
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Tweeminutendebat Energieraad 11 juni 2021 (CD d.d. 03/06)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19 (35836)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35763)

10:35
Plenair debat 

Tweeminutendebat NAVO Ministeriële Defensie en Buitenlandse Zaken (CD d.d. 25/05)

11:00
Plenair debat 

Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa (CD d.d. 12/05)

11:00
Plenair debat 

Tweeminutendebat NAVO Top 11 juni 2021 (CD d.d. 07/06)

11:30
Plenair debat 

VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

11:45
Plenair debat 

Tweeminutendebat evaluatie Wet dieren (28286-1183)

12:05
Plenair debat 

Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021 (CD 9/6)

13:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat NAVO Top 11 juni 2021, het Tweeminutendebat Energieraad en bij het Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:46
Plenair debat 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (35593)

16:00
Plenair debat 

Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35569)

19:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet basisregistratie personen (35648)