Plenaire vergadering

10 juni 2014

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

14:50
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

16:30
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06)

17:00
Plenair debat 

VAO Onderzoeksrapport ‘Veiligheid van vreemdelingen’ en suïcide Armeense asielzoeker (AO d.d. 28/05)

18:00
Plenair debat 

VAO Politietrainingsmissie Afghanistan (AO d.d. 15/05)

18:10
Plenair debat 

VAO Burundi en Rwanda (AO d.d. 21/05)

19:15
Plenair debat 

VAO Milieuraad (AO d.d. 3/6)

19:45
Plenair debat 

VSO inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen (29984, nr. 470)