Plenair debat

Plenaire vergadering 10 mei 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
10 mei 2017
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (34 518)

13:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:15
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 09/05)

13:40
Plenair debat 

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34 235-(R2053))

15:40
Plenair debat 

STEMMINGEN (over een motie ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad)

15:50
Plenair debat 

Debat over de werkdruk in het basisonderwijs