Plenaire vergadering

10 april 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

12:00
Plenair debat 

Debat over de Europese top van 10 april 2019

15:30
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

15:35
Plenair debat 

Aanbieding van de jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman

15:45
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen

19:00
Plenair debat 

VSO Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten

19:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij