Plenair debat

Plenaire vergadering 10 april 2013

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
10 april 2013
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de AO d.d. 03/04)

10:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering (32 203) (Voortzetting)

14:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

VAO Aanpak Jeugdwerkloosheid (AO d.d. 03/04)

14:50
Plenair debat 

VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 14/03)

15:10
Plenair debat 

VAO Ontwikkelingen moskee-internaten (AO d.d. 21/03)

15:30
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 07/03)

15:35
Plenair debat 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) (33538)

20:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (antwoord 2e termijn) (30174)

21:00
Plenair debat 

Wet basisregistratie personen (33 219) voortzetting, te beginnen met 1e termijn regering