Plenaire vergadering

10 maart 2020

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Herdenking naar aanleiding van het overlijden van minister van Staat dhr. Van Kemenade

14:10
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (AO d.d. 29/01)

16:40
Plenair debat 

VSO Wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit inzake introductie rookverbod op terreinen van onderwijsgebouwen en -inrichtingen (32011, nr. 77)

17:00
Plenair debat 

VAO Toepassing 'Fair practice Code' (AO d.d. 04/03)

18:30
Plenair debat 

VAO Leefomgeving (AO d.d. 20/02)

18:55
Plenair debat 

VAO PFAS (AO d.d. 19/02)

19:30
Plenair debat 

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (35267)