Plenair debat

Plenaire vergadering 9 december 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
9 december 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)

10:40
Plenair debat 

VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)

11:15
Plenair debat 

VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35300-VII-114)

11:40
Plenair debat 

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)) (1e termijn Kamer)

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en over de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (35 570-VII)))

14:30
Plenair debat 

VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (29447-60)

14:30
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus