Plenaire vergadering

9 november 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (eerste termijn Kamer)

13:35
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:45
Plenair debat 

VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 25/10)

17:00
Plenair debat 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (34 550-XVII) (eerste termijn Kamer)

20:40
Plenair debat 

VAO Kleuteronderwijs (AO d.d. 13/10)

21:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (34 246) (eerste termijn Kamer)