Plenaire vergadering

9 oktober 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-R2119) (1e termijn Kamer)

11:45
Plenair debat 

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35300-XIV) (1e termijn Kamer)

14:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: beëdiging van mevrouw E.M. van Esch (PvdD)

14:45
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

19:30
Plenair debat 

Debat over de quickscan luchthaven in zee