Plenair debat

Plenaire vergadering 9 september 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
9 september 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335) (1e termijn Kamer)

13:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35129) (voortzetting)

18:30
Plenair debat 

Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds