Plenair debat

Plenaire vergadering 9 september 2015

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
9 september 2015
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Nationaal Actieplan Mensenrechten (AO d.d. 24/6)

10:35
Plenair debat 

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie) (30874-(R1818)) (derde termijn)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Debat over de inbesteding van scanactiviteiten door het Rijk

19:30
Plenair debat 

VAO Water (AO d.d. 24/6)

19:50
Plenair debat 

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (34 189)