Plenaire vergadering

9 mei 2017

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Herdenking naar aanleiding van het overlijden van mw. Saskia Stuiveling, oud-president van de Algemene Rekenkamer

15:05
Plenair debat 

Stemmingen

15:25
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

VSO Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (33 576, nr. 98)

16:10
Plenair debat 

VSO Verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau (25 883, nr. 288)

19:00
Plenair debat 

Debat over de uitkomsten van de Europese top van 29 april 2017