Plenaire vergadering

9 maart 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Financiële situatie in het onderwijs (AO d.d. 02/03)

10:35
Plenair debat 

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/01)

11:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) (34 255) (voortzetting)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

VAO JBZ-Raad van 10 en 11 maart (AO 9/3, 10-12 uur)

15:30
Plenair debat 

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU) (34 329)

16:50
Plenair debat 

Aansluitend aan het VAO JBZ-Raad: STEMMINGEN

20:10
Plenair debat 

Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs 2032