Plenair debat

Plenaire vergadering 9 februari 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
9 februari 2017
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht en om de overgangsbepalingen voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland te verlengen en aanpassing van de Wet studiefinanciering BES om die in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk (34 607)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 662)

10:15
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 18/01)

10:35
Plenair debat 

Debat over de Belastingdienst

13:50
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Debat over de Staat van de Europese Unie