Plenair debat

Plenaire vergadering 8 december 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
8 december 2016
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 07/12)

10:35
Plenair debat 

VAO Weidevogels (AO d.d. 09/11)

10:55
Plenair debat 

VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

11:25
Plenair debat 

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 02/11)

11:40
Plenair debat 

VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 17/11)

12:10
12:30
Plenair debat 

VAO Post (AO d.d. 05/12)

12:50
Plenair debat 

VAO Energie (AO d.d. 24/11)

14:50
Plenair debat 

Stemmingen (over alle begrotingen en de daarbij ingediende amendementen en over moties ingediend bij het VAO Post en het VAO Landbouw- en Visserijraad)

16:05
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

16:10
Plenair debat 

Debat over de uitwerking van de Wet DBA

17:30
Plenair debat 

VSO over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 13 december 2016 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1697)

18:10
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO Raad Algemene Zaken)

21:30
Plenair debat 

VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo (AO d.d. 17/11)

21:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (34 246) (antwoord eerste termijn)