Plenaire vergadering

8 december 2015

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:55
Plenair debat 

VAO Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen en asielzoekers (AO d.d. 02/12)

16:15
Plenair debat 

VAO Leraren en lerarenopleidingen (AO d.d. 18/11)

16:40
Plenair debat 

VAO Toekomstagenda mbo (AO d.d. 11/11)

17:10
Plenair debat 

VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten (AO d.d. 26/11)

17:30
Plenair debat 

VAO Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel (AO d.d. 25/11)

19:00
Plenair debat 

VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/11)

19:20
Plenair debat 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)(34 086)