Plenaire vergadering

8 november 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018 (AO d.d. 06/11)

10:30
Plenair debat 

VAO Telecommunicatie (AO d.d. 17/10)

10:45
Plenair debat 

VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 18/10)

11:00
Plenair debat 

VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 10/10)

11:15
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII) (voortzetting)

14:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken)

14:30
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

18:35
Plenair debat 

VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09)

20:15
Plenair debat 

Begroting Infrastructuur & Waterstaat (35 000-XII), inclusief het infrastructuurfonds (A) (voortzetting)