Plenair debat

Plenaire vergadering 8 oktober 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
8 oktober 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) (35391)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180) (35381)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019) (35319)

10:16
Plenair debat 

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (voortzetting)

14:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden