Plenair debat

Plenaire vergadering 8 oktober 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
8 oktober 2019
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:00
Plenair debat 

Afscheid van het lid Thieme (PvdD)

15:40
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (1e termijn Kamer)

19:15
Plenair debat 

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133)