Plenaire vergadering

8 september 2015

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:25
Plenair debat 

Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

Fiscale verzamelwet 2015 (34220)

19:30
Plenair debat 

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194)