Plenaire vergadering

8 juni 2017

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321) (33 603)

10:16
Plenair debat 

VAO Sociaal Domein (AO d.d. 31/05)

10:45
Plenair debat 

Dertigledendebat over mogelijk verlengde toelating van glyfosaat

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017 (AO d.d. 07/06)

14:45
Plenair debat 

VSO over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten (31311, nr. 185)

15:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars

17:30
Plenair debat 

VAO Milieuraad d.d. 19 juni 2017 (AO d.d. 7/6)

17:50
Plenair debat 

Dertigledendebat over de rol van de overheid inzake asbestslachtoffers