Plenaire vergadering

8 juni 2016

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2016 (AO d.d. 08/06)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap (33 852-R2023) (Eerste Termijn Kamer)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:16
Plenair debat 

VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (33 348, nr. 177)

14:00
Plenair debat 

Aansluitend aan het VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (33 348, nr. 177) Stemmingen (over moties ingediend bij het VSO Ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (33 348, nr. 177)

14:05
Plenair debat 

Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

20:45
Plenair debat 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap (33 852-R2023) (Voortzetting)