Plenaire vergadering

8 maart 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (34 800)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34 761)

10:16
Plenair debat 

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34 851)

14:50
Plenair debat 

VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 8/3)

15:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad voor Concurrentievermogen en bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad)

15:55
Plenair debat 

Debat over de Nationale Energieverkenning 2017