Plenaire vergadering

8 februari 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU

13:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

19:00
Plenair debat 

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 14/12)

19:20
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456) (1e termijn Kamer)