Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  Hamerstuk: Bepalingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van de Europese Unie betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van besluit 95/553/EG (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers) (34 733-(R2090))

 2. Plenair debat | 10:15

  Hamerstuk: Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85) (34 794)

 3. Plenair debat | 10:16

  Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (inclusief het onderdeel Groen onderwijs) (voortzetting)

 4. Plenair debat | 14:00

  STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO RBZ/Handel en WTO en het VSO Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017)

 5. Plenair debat | 14:05

  Regeling van werkzaamheden

 6. Plenair debat | 17:00

  Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (voortzetting)