Plenaire vergadering

7 oktober 2015

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) (Eerste termijn Kamer)

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (Eerste termijn Kamer)

16:40
Plenair debat 

VAO JBZ-raad van 8 en 9 oktober (deel asiel en vreemdelingen) (AO d.d. 07/10)

17:25
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij VAO JBZ-raad van 8 en 9 oktober (deel asiel en vreemdelingen) (AO d.d. 07/10) )

17:30
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 30/09)

18:00
Plenair debat 

VAO Decentralisatie Wmo/Wlz (AO d.d. 9/9)

19:30
Plenair debat 

Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets