Plenaire vergadering

7 september 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33 922) (antwoord 1e termijn)

12:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Beëdiging van dhr. D.A. Van der Ree (VVD) en mevr. A.A. Asante (PvdA)

12:50
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering:Regeling van werkzaamheden

12:55
Plenair debat 

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen (34 375)

16:00
Plenair debat 

Wet aanpak woonoverlast (34 007) (Eerste Termijn Kamer)

18:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34 457) (re-en dupliek)