Plenaire vergadering

7 september 2010

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Beëdiging dhr. Knops

14:01
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:05
Plenair debat 

Debat met de heer Opstelten over zijn informatiewerkzaamheden

19:00
Plenair debat 

Debat over het Koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (31 954, nr. 30)