Plenair debat

Plenaire vergadering 7 juli 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
7 juli 2016
01:10
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

01:10
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

09:00
Plenair debat 

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06)

09:30
Plenair debat 

VAO Voortgang trekkingsrechten PGB (AO d.d. 29/06)

09:55
Plenair debat 

VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/06)

10:25
Plenair debat 

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen (34 158 (R2048) (voortzetting)

11:30
Plenair debat 

Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête (34 400, nr. 2) (debat met de commissie) (voortzetting)

12:15
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06)

13:30
Plenair debat 

Stilstaan bij het overlijden van Nederlandse militairen in Mali

13:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over agendapunten van 5 en 6 juli)

13:55
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland (AO d.d. 07/07)

15:00
Plenair debat 

VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 23/06)

15:04
Plenair debat 

Hamerstuk: Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden (34 478)

15:20
Plenair debat 

VSO over de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime (29 689, nr. 716)

15:40
Plenair debat 

VAO Risicoverevening/risicoselectie (AO d.d. 22/06)

16:00
Plenair debat 

VAO Pakketbeheer (AO d.d. 16/06)

16:20
Plenair debat 

VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 23/06)

16:40
Plenair debat 

VAO Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (AO d.d. 16/06)

16:50
Plenair debat 

VAO Actieagenda Schiphol (AO d.d. 07/07)

17:05
Plenair debat 

VAO Spoor (AO d.d. 19/05)

17:25
Plenair debat 

VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28/06)

17:45
Plenair debat 

VAO MIRT (AO d.d. 23/06)

19:20
Plenair debat 

VAO Water (AO d.d. 16/06)

19:40
Plenair debat 

VAO Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij (AO d.d. 23/06)

20:00
Plenair debat 

VAO Materieel Defensie (AO d.d. 29/06)

20:20
Plenair debat 

VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 23/06)

20:40
Plenair debat 

VAO Reservistenbeleid (AO d.d. 20/04)

20:45
Plenair debat 

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/06)

21:05
Plenair debat 

VAO Diagnostische tussentijdse toets (AO d.d. 14/06)

21:10
Plenair debat 

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 29/06)

21:30
Plenair debat 

VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 30/06)

21:45
Plenair debat 

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 30/06)

22:00
Plenair debat 

VAO Regeldruk Care (AO d.d. 06/07)

22:15
Plenair debat 

VAO Participatiewet (AO d.d. 07/07)

22:50
Plenair debat 

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 06/07)

23:10
Plenair debat 

VAO Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling (AO d.d. 06/07)

23:30
Plenair debat 

VAO Stichting Hart van Homo's (AO d.d. 06/07)