Plenaire vergadering

7 juni 2017

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers

13:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

13:40
Plenair debat 

VAO JBZ-Raad d.d. 8 en 9 juni 2017 (AO d.d. 7/6)

14:10
Plenair debat 

VAO JBZ-Raad op 8 en 9 juni 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

14:15
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad algemeen en het VAO JBZ- raad deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

14:30
Plenair debat 

Verzamelwet pensioenen 2017 (34 674)